Holland District Grand Lodge nr. 1

Rt. Hon. Joseph Francis Blades Memorial Day

Zaterdag 14 mei 2016

Broederlijke groet.

Het is waarlijk een groot genoegen om deze zaterdag 14 mei 2016, tezamen met de leden van de Executive Committee of Grand Council, de verschillende District Grand Jurisdictions en leden wereldwijd, te gedenken en te loven als de sterfdag van onze vooraanstaande en Eerste Most Worshipful Grand Master of the Independent United Order of Mechanics, Friendly Society, Western Hemisphere, Incorporated, Rt. Hon. Joseph Francis Blades.

Wij Mechanics staan fier vanwege deze historische gebeurtenis, die ongeveer vijfenzeventig jaar geleden heeft plaatsgevonden en welke wij in de toekomst voortdurend zullen blijven koesteren.

Op 17 mei 2014 hadden we het genoegen samen met IUOM Historisch Archief en Documentatie Divisie (HADD) en het Executive Committee of Grand Council, de gesmeden bronzen plaquette van de overleden Rt. Hon. Joseph F. Blades te onthullen, op een buitengewoon schitterende bijeenkomst, gehouden in het Mechanics World Headquarters gebouw in Brooklyn, New York.

Wij verklaren deze datum tot de herdenkingsdag van onze vooraanstaande Most Worshipful Grand Master of the Order, Rt. Hon. Joseph F. Blades. Wij worden aan herinnerd dat door zijn instinctieve vermogen, zijn volhardende visie en zijn gave een besluit van consensus af te dwingen, in een periode waarin de Orde niet in staat was het functioneren van het hoofdkantoor van de Orde in het Verenigd Koninkrijk, financieel, noch administratief te ondersteunen.

Verschrikkelijke omstandigheden en condities, veroorzaakt door de Tweede Wereld oorlog in Europa, welke zo'n leider noodzaakte, één die de leiding zou nemen en met zijn onuitputtelijke wijsheid de overplaatsing van het hoofdkwartier van de Orde naar de verenigde Staten zou organiseren. Deze daad van onbaatzuchtigheid en zelfopoffering was gedaan om het uiteindelijk voortbestaan van onze geliefde broederschap te waarborgen.

De herdenking van vandaag markeert het diamanten jubileum van die historische gebeurtenis in 1941 en is één van de diverse evenementen die wij gedurende dit jaar zullen vieren. Er zal een speciale viering zijn tijdens onze 25e Driejaarlijkse Internationale Conventie in Miami Beach, Florida van 21 tot 30 oktober 2016, die tevens als de zilveren verjaardag van onze Driejaarlijkse Internationale Conventie zal worden gevierd.

Gedurende de afgelopen vijfenzeventig jaar is het ons gelukt de wisselvalligheden der tijden het hoofd te bieden en de wereldwijde groei en ontwikkeling van de Orde mee te maken. Vandaag de dag zijn wij weer op een kruispunt aanbeland, waarin wij nieuwe uitdagingen ervaren in het behouden van lidmaatschapsniveaus die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de Orde.

Het zal opnieuw leiders vereisen die met toewijding, inzet en hernieuwde toekomstvisie, naar voren treden. Onze Eerste Most Worshipful Grand Master, Rt. Hon. Joseph Francis Blades heeft ons, een voorbeeld van vastberadenheid en doorzettingsvermogen gesteld in het aanpakken van onze uitdagingen en het is met deze houding van hoop en geloof dat we naar onze toekomst kijken.

Laten wij deze prachtige dag vieren als eensgezinde Mechanics en de Grote Geometer danken voor het leven van de overleden Rt. Hon. Joseph Francis Blades, onze Eerste Most Worshipful Grand Master, voor hetgeen hij heeft gedaan om de stabiliteit en het voortbestaan van onze Mechanics Orde te waarborgen.

Namens mijzelf en de leden van the Executive Committee of Grand Council bieden wij u Gods rijkste zegen en mag vandaag een meest gedenkwaardige voor u zijn.

Ik zal u, O Heer mijn God, loven met heel mijn hart: en ik zal uw naam eeuwig verheerlijken.-(Psalm 86:12).

Rt. Hon. Clive Oscar Sang

Most Worshipful Grand Master