Holland District Grand Lodge nr. 1

Introductie

Welkom bij de internet site van de Holland District Grand Lodge nr. 1 van de Independent United Order of Mechanics, Friendly Society Of North, Central and South America, The Islands of the Seas, And the Entire Western Hemisphere, Incorporated.

De Broederschap is een wettelijk erkende, niet op winstbejag gestoelde, niet sektarische en apolitieke organisatie. Zij wijst elke vorm van discriminatie af, vooral op grond van geloof, ras, geslacht, huidskleur of nationaliteit.

Alle leden hebben één ding gemeen en dat is het onwrikbaar geloof en vertrouwen in God als "Opperwezen", de Schepper van het Heelal en door ons ook wel de "Opperste Mechanicus" genoemd.

Wij volgen allemaal de 3 grondbeginselen van Broederschap, Verlichting (naastenliefde en hulpvaardigheid) en Waarheid.

Wij streven ernaar deze basisprincipes hoog te houden door deze zoveel mogelijk in het dagelijkse leven toe te passen, hetgeen wij als nuttig en noodzakelijk zien voor de geestelijke verlichting en het willen bereiken van innerlijke vervolmaking.