Holland District Grand Lodge nr. 1

Mechanics Day Message

Mechanics Day Message 2016

van de

Most Worshipful Grand Master

Rt. Hon. Clive Oscar Sang

“HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.”

(Psalm 139 vers 1 tot en met 3)

 

Broederlijke groeten in de naam van de Grote Meetkundige van het Universum.

Ik breng u de groeten van het Executive Committee of Grand Council, met de beste wensen voor een gezegende en vreugdevolle viering van Mechanics Day.

Dit jaar vieren we het Diamanten jubileum (75 jaar) van de overplaatsing van het Hoofdbestuur van onze Orde van het Verenigd Koninkrijk naar New York in de VS. Deze prestatie en de geschiedenis en de erfenis van de Mechanics die zich hebben ingezet om de ervaring van broederschap te delen, en te zorgen voor het voortbestaan van onze geliefde Orde, zijn van grote betekenis. We mogen nooit vergeten God te danken voor hun diensten, hun toewijding en hun inzet om het leven van hun medemensen te verbeteren door middel van de leer van Mechanisme.

Onze Orde heeft door de jaren heen vele uitdagingen gekend en is ze met succes aangegaan, en zo zeker als de dag volgt na de nacht, zullen er nieuwe bergen te beklimmen en nieuwe horizonten op te zoeken zijn tijdens onze aardse reis met het geloof, hopend op het verkrijgen van het eeuwige leven met de heiligen, die ons voor zijn gegaan.

De enige constante die het fundament van onze reis is geweest, is de kwaliteit en het karakter van onze leiders door de jaren heen. We hebben de pieken en dalen en de grillen van het leven doorstaan, door de doordachte en vastberaden koers die door het leiderschap binnen de hiërarchie van de Orde is gevolgd. De eerlijkheid gebiedt op te merken dat onze leiders niet altijd de nodige middelen hebben gehad om onze doelstellingen te bereiken, en dat wij de voortdurende steun en zorg van onze leden, en door de genade van God, in staat zijn om het 75-jarig bestaan van het Hoofdbestuur in de VS te vieren, en naar de toekomst te kijken met hernieuwd enthousiasme en vertrouwen in Hem.

Laten we deze viering van Mechanics Day gebruiken om na te denken over de vele zegeningen die we individueel en als organisatie, die zich toelegt op de verheffing van onze leden en onze gemeenschappen, hebben ontvangen.

In mijn eigen reflecties ben ik dankbaar voor het 35-jarig lidmaatschap dat ik heb genoten in de broederschap, de vele vriendschappen die ik gemaakt heb, en het vertrouwen en de spirituele groei die mij omringt en ondersteunt. Mijn meest significante invloed is echter de oproep tot dienstbaarheid aan anderen, één van onze fundamentele leringen die duidelijk omschreven is in ons motto “Vriendschap, Waarheid en Liefde”.

We zijn gezegend met leden die hun vaardigheden, talenten en middelen ten dienste stellen van dienstbaarheid aan anderen, en danken de Grote Meetkundige van het heelal voor hun liefde en zorg.

Als ik kijk naar de toekomst, zie ik een hoogtepunt voor ons, en een band van toegewijde Mechanics in hun streven die piek te bereiken en verder te gaan. Het is een reis die we de komende generaties verschuldigd zijn, om voor hen een voorbeeld te zijn van wat het betekent om “recht te doen, te houden van barmhartigheid en ootmoedig te wandelen met uw God.”

Onze diamanten jubileum viering zal het hoogtepunt zijn van onze 25e 3-jaarlijkse Internationale Conventie, die gehouden wordt in Miami Beach, Florida, van 21 oktober tot 30 oktober 2016. Ik ben ervan overtuigd dat deze conventie een zeer gedenkwaardige zal zijn met educatieve mogelijkheden, inspiratie via onze visie voor de toekomst, en plezier voor leden en hun families. Ik kijk ernaar uit u te mogen ontmoeten en begroeten in Miami Beach en naar het vernieuwen van vriendschappen met onze broeders en zusters afkomstig uit verschillende landen.

Het is mijn vurige wens en bede dat deze Mechanics Day een dag zal zijn vervuld van eerbied en vreugde, en een zeer onvergetelijke ervaring zal zijn. Moge de Grote Architect van het Universum, de Almachtige en Eeuwige Vader, Zijn zegeningen, Zijn genade en welwillendheid blijven schenken aan onze leden, onze families, onze vrienden en onze gemeenschappen, dat we in vrede en broederlijke liefde kunnen leven.

Diepe vrede!

In Vriendschap, Waarheid en Liefde,

CliveOscarSang

Right Honorable Clive Oscar Sang

Most Worshipful Grand Master