Holland District Grand Lodge nr. 1

Hoogtijdagen

Onze Broederschap kent behalve de algemene christelijke feestdagen ook haar eigen hoogtijdagen.

Right Honorable Joseph Francis Blades Memorial Day

Deze hoogtijdag wordt met ingang van 14 mei 2016 jaarlijks gevierd, ter nagedachtenis aan onze vooraanstaande en eerste Amerikaanse Most Worshipful Grand Master of the Independent United Order of Mechanics, Friendly Society, Western Hemisphere, Incorporated, Right Honorable Joseph Francis Blades.

Mechanics Day

Deze hoogtijdag, de dankdag of Thanksgiving Day wordt jaarlijks gevierd op de 2de zondag in de maand september. Dan komen alle Mechanics waar ook ter wereld samen om God de Schepper te danken en te loven voor de wijsheid, kracht en genade ons geschonken gedurende het afgelopen jaar. De dag wordt ingeluid met een dankdienst waarin de dominee of een katholieke priester ons in de dienst voorgaat. Er wordt in processie gelopen naar de dichtstbijzijnde kerk en terug. Na de dankdienst volgt een receptie waarbij hoogwaardigheidsbekleders, vertegenwoordigers van andere broederschappen en participerende verenigingen het woord mogen voeren. Daarna volgt de diner en tot slot een gezellig samenzijn. Deze hoogtijdag is voor ons de belangrijkste.

Christmas Service/Viering komst van de Logos

Jaarlijks wordt op de vooravond van 24 december de geboorte van onze Verlosser Christus, Jezus herdacht.

Viering Goede Vrijdag

Jaarlijks wordt op Goede Vrijdag het lijden en sterven van onze Heiland Christus, Jezus herdacht.

St. John's Day/St. Jan's dag

Jaarlijks wordt op 24 juni de geboortedag van St. Johannes de Doper, de andere beschermheilige van onze Broederschap herdacht.

 Datum  Evenement
 14-05-2017  Rt. Hon. Joseph Francis Blades Memorial Day
 24-05-2017  42 jarig bestaan Chapter Sara nr. 4
 28-05-2017  35 jarig bestaan Holland District Grand Lodge nr. 1
 16-06-2017  33 jarig bestaan Chapter Queen Esther nr. 7
 25-06-2017  St. John's Day
 14-07-2017  44 jarig bestaan Lodge Jozua nr. 8
 10-09-2017  Mechanics Day 2017
 01-10-2017  28 jarig bestaan Lodge Concordia nr. 11
 14-10-2017  16 jarig bestaan Chapter Mirjam nr. 2
 24-12-2017  Herdenking komst van de Logos
 16-01-2018  27 jarig bestaan Lodge Elisa nr. 6
 19-01-2018  38 jarig bestaan Chapter Ruth nr. 6
 18-02-2018  40 jarig bestaan Lodge Daniël nr. 10 en Lodge Elia nr. 11