Holland District Grand Lodge nr. 1

DE STICHTING VAN DE GROOTLOGE

De General Laws, de Algemene wetten van de Broederschap schrijft voor dat er pas sprake kan zijn van een District of Jurisdictie wanneer er vier afdelingen(units), loges en chapters in een regio werkzaam zijn. Bij de stichting van de Grootloge waren er vijf afdelingen werkzaam, namelijk: Loge Jozua nr. 8, Loge Daniël nr. 10, Loge Elia nr. 11, Chapter Sara nr. 4 en Chapter Ruth nr. 6.

Op een vergadering van gewezen voorzitters gehouden op 29 juni 1979 in Den Haag werd dit idee en de gedachte door de destijds eerbiedwaardige Past District Grand Master broeder Hendrik Roozer aan de orde gesteld. De officiële stap werd op zondag 9 september 1979 gezet, toen broeders en zusters massaal in het Trefcentrum Wi Masanga in Rotterdam bijeenkwamen. De bijeenkomst werd in het teken van Mechanics Day (Thanksgiving Day) gehouden. Eerder op die dag vond een dankdienst plaats in de St. Willibrordkerk aan de Beukelsdijk in Rotterdam. Op deze bijeenkomst werd aan de besturen van loges en chapters mandaat gegeven om gezamenlijk een verzoek tot oprichting van een Grootloge in Nederland in te dienen. De petitie werd op zaterdag 28 september 1979, op de dag van de inauguratie van de Aurora District Grand Lodge no. 2 in Birmingham/Engeland aan de toenmalige Grand Master broeder Patrick Williams overhandigd door een delegatie bestaande uit de voorzitters en secretarissen van de loges en chapters in Nederland. Op 25 mei 1980 kwam een delegatie onder voorzitterschap van de Grand Master broeder Patrick Williams van de Londinium Grand Lodge no. 1 in Nederland aan voor een bespreking over allerhande zaken verband houdende met ons verzoek. Hij benoemde een begeleidingscommissie onder leiding van broeder Byron Fräser.

Wij verkeerden toen in de gelukkige omstandigheid dat onze broeder Johan D.C. Strijk zitting had in het bestuur van de Londinium Grand Lodge die hem tot District Deputy in Nederland had benoemd. Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten in 1980 en 1981 had hij bij de Executive Committee of Grand Council informeel onze zaak besproken en bepleit.

Op zaterdag 8 januari 1982 werd een speciale vergadering (session) door de begeleidingscommissie gehouden in het Trefcentrum Mathura aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Op die vergadering werden de pro-temp officieren gekozen. Bij die gelegenheid was de pas gekozen Grand Master broeder Byron Fräser ook aanwezig.

Op 29 mei, in het jaar des Heren 1982 vond de inauguratie van onze Grootloge, de Holland District Grand Lodge no. 1 plaats in het gebouw William Booth van het Leger des Heils in Rotterdam. De toenmalige Most Worshipful Grand Master, de zeer achtbare broeder Ralph O. Weeks en drie andere leden van de Executive Committee of Grand Council behoorden ook tot onze gasten.

De Holland District Grand Lodge no. 1 was een feit en onder leiding van haar eerste Grand Master broeder Harry L. Putto begon zij haar levensloop.

Op 29 mei, in het jaar des Heren 1982 vond de inauguratie van onze Grootloge, de Holland District Grand Lodge no. 1 plaats in het gebouw William Booth van het Leger des Heils in Rotterdam. De toenmalige Most Worshipful Grand Master, de zeer achtbare broeder Ralph O. Weeks en drie andere leden van de Executive Committee of Grand Council behoorden ook tot onze gasten.

De Holland District Grand Lodge no. 1 was een feit en onder leiding van haar eerste Grand Master broeder Harry L. Putto begon zij haar levensloop.

De Gewezen Grootmeesters vanaf de oprichting van de Grootloge in 1982 tot heden:

 Grootmeester  Van  Tot
 Hon. Harry L. Putto

1982

1986

 Hon. Maxwell L. Dalfour

 1986

 1988

 Hon. Jaques W. Grando

 1988

 1992

 Hon. Frederik A. Mac Intosch

 1992

 1994

 Hon. Harold J. Cameron

 1994

 1998

 Hon. Johan W. Olmberg

 1998

 2002

 Hon. Emile J. Seymor

 2002

 2006

 Hon. Renaldo Sedney

 2006

2010

 Hon. Fred O. Wijngaarde

 2010

2014

 Hon. Desiré Sabajo

 2014

2016

 Hon. Jules Dongor

 2016

.....